Gıda Eğitim Sunumları

Gıda Eğitim Sunumları


 


 

İESOB Gıda Birimi tarafından; gıda maddesi üreten, satan ve toplu tüketime arz eden işyerlerinin sahipleri ile gıda maddesi üreten işyerlerinde sorumlu yöneticilik görevi yapan değişik meslek grubuna mensup kişilere yönelik eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Bu eğitimlerde dersler power point sunumlar şeklinde anlatılmaktadır.

Gıda ile ilgili faaliyette bulunan kişilerin; 5179 sayılı Gıda kanunu gereği işyerlerinde çalışanlara yönelik olarak yapacakları hijyen ile ilgili eğitimlere destek olmak ve işyerlerinde gerçekleştirecekleri " İyi Hijyen Uygulamaları " ile " İyi İmalat Uygulamaları " gibi konular hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla, bu eğitimlerde anlatılan dersler, web sayfamızda power point sunumlar halinde verilmiştir.

İstediğiniz Sunuyu Üzerine Tıklayarak Bilgisayarınıza İndirebilirsiniz.


 

GİDA SANAYİİNDE ÇALIŞAN SORUMLU YÖNETİCİ GÖREVLERİ

http://www.iesob.org.tr/images/stories/gidasunu/gidasanayi.ppt

GIDA YÖNETMELİĞİ

http://www.iesob.org.tr/images/stories/gidasunu/gidayonetmeligi.ppt

FIRINLAR İÇİN GMP VE GHP GEREGİ KULLANILACAK OLAN BAZI FORMLAR

http://www.iesob.org.tr/images/stories/gidasunu/firin.doc

FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ

http://www.iesob.org.tr/images/stories/gidasunu/firincilik-hijyeni.ppt

GIDA İŞYERLERİNDE BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER

http://www.iesob.org.tr/images/stories/gidasunu/gida-isyerlerindeki-belgeler.ppt

GIDA MADDESİ ÜRETEN SATAN VE TOPLU TÜKETİME ARZ EDEN İŞYERLERİNİN YASA GEREĞİ UYMASI GEREKEN KURALLAR

http://www.iesob.org.tr/images/stories/gidasunu/Gida-Maddeleri-Satis-Kurallari.ppt

HİJYEN VE SANİTASYON SUNUMU (SorumluYon.Usta Egitimi)

http://www.iesob.org.tr/images/stories/gidasunu/hijyen.ppt

GHP

http://www.iesob.org.tr/images/stories/gidasunu/ghp.ppt

GMP

http://www.iesob.org.tr/images/stories/gidasunu/gmp.ppt


 

İyi Hijyen Uygulamaları Rehberleri

Gıda Satış Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi

http://www.tesk.org.tr/tr/calisma/gida/gidasatishijyen.pdf

Et ve Et Mamulleri Satan Küçük İş Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi

http://www.tesk.org.tr/tr/calisma/gida/ethijyen.pdf

Fırıncılık ve Pastane Mamulleri Üretimi İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi

http://www.tesk.org.tr/tr/calisma/gida/firinhijyen.pdf

Toplu Tüketim Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi

http://www.tesk.org.tr/tr/calisma/gida/toplutuketimhijyen.pdf


 

KAYNAK

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !